Om SdSF

Om Sörmlands Seglarförbund

SdSF är Södermanlands distriktsSeglarFörbund inom Svenska Seglarförbundet (SSF).

SdSF har 12 anslutna klubbar med sammanlagt ca 4500 medlemmar. Flertalet klubbar är både motor-och segelbåtsklubbar med varierande grad av kappseglings- och ungdomsverksamhet.
SdSF företräder medlemsklubbarna på ”Seglardagen” som är SSF:s årsmöte och högsta beslutande organ för idrotten segling i Sverige. SdSF representeras där av ett antal delegater relaterat till distriktets totala medlemsantal.

Uppgift och mål
SdSF:s uppgift är att stimulera och administrera all seglingsidrott inom distriktet i överensstämmelse med de mål och riktlinjer som formulerats av SSF och RF.
SdSF ambition är att skapa en bred och växande tävlingsverksamhet i distriktet genom att stimulera och stödja klubbarna i deras satsning på ungdomsverksamhet, breddsegling, rekrytering och träningsverksamhet för såväl jolle- som kölbåtssegling.
En regional plan fastställs för varje säsong där handlingsplan och målsättningar formuleras i samarbete med klubbarna utifrån givna resurser och potentiella möjligheter.

Exempel på insatser inom SdSFs ansvarsområde:
Stöd till träningsverksamhet i klubbarna såväl praktiskt som ekonomiskt
Information på hemsidan http://www.sdsf.se
Utbildning av funktionärer
Samarbete mellan klubbarna och med närliggande distrikt
Samverkan med klubbar och klassförbund

Kontaktinfo finns på sidan styrelse.

%d bloggare gillar detta: