Sailcoach

Detta är Sailcoach
Uppgift /Verksamhet

Arbeta aktivt mot klubb
·        Sailcoach utgör mentor åt klubbarna i distriktet (framförallt de UV ).
·        Detta görs genom planerade besök i klubbarna där ledare och seglare utbildas och inspireras.
·        Förmedla SSF.s utbildningsplaner och distriktets verksamhet kring gröna, blå och röda mål samt hur vi arbetar med dessa.

Verksamhet
·        Samarbeta med klubbtränare och instruktörer
(Agera mentor men inte ta över )
·        Inspirera klubbar att ha en väl fungerande seglarskola med fortsatt kappseglingsträning utifrån klubbens förutsättningar
·        Vara samordnande tränare/coach
·        Medverka vid seminarier och träffar (regler, taktik, trim)
·        Stimulera till och bevaka att all verksamhet  redovisas till myndigheter och
organisationer (LOK, SISU m fl )

I samarbete med distriktet
·        Medverka i planering  och arrangemang av seglarläger
·        Genomföra instruktörs- och tränarutbildning på grön och blå nivå.
·        Medverka till kort- och långsiktig planering för all funktionärsutbildning
·        Tillse att all verksamhet inom distriktet följs upp såväl bidragsrapportering som statistiskt

%d bloggare gillar detta: